Regler och villkor

Version 1.0 2022-06-20

Det finstilta...

Dessa villkor (”Villkor”, ”Villkoren”) styr din förbindelse med hemsidan stackys.com (”Tjänsten”) som drivs av AgentVegan Sverige AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”).

Tillgång till och användning av Tjänsten villkoras på din bekräftelse att du ingår detta avtal och följer dessa Villkor. Villkoren gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder Tjänsten.

Beställningar

Om du vill beställa en produkt eller tjänst som finns tillgänglig via Tjänsten (”Beställning”) kan du bli ombedd att lämna viss information som är relevant för din Beställning inklusive, men inte begränsat till, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum på ditt kreditkort, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du godkänner och förbinder dig att: (i) du har laglig rätt att använda det/de kreditkort eller annan betalningsmetod du angett i samband med din beställning (ii) informationen du har gett oss är sann, korrekt och fullständig och att (iii) du inte är minderårig (18+) och har rätt att använda Tjänsten och därmed ingå avtal.

Genom att lämna sådan information ger du oss rätten att vidarebefordra informationen till tredje parter för att underlätta slutförande av Beställningar.

Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta din beställning när som helst av en särskild orsak inklusive, men inte begränsat till, tillgänglighet av produkt eller tjänst, fel i produktens eller tjänstens beskrivning eller pris, fel i din beställning eller annan orsak.

Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta din beställning om vi misstänker bedrägeri eller otillåtna eller olagliga transaktioner.

Produkter

Produkternas innehållsförteckning som presenteras på webbplatsen har publicerats i god tro och vi gör alltid vårt bästa för att säkerställa att informationen är korrekt. Ibland kan information dock vara felaktig, otidsenlig eller ofullständig vilket kan beror på mänskliga faktorer eller omständigheter som är utom vår kontroll. När du handlar från stackyfood.com är det därför alltid innehållsförteckningen på själva produkten som är gällande.

Bäst före datum visas inte på hemsidan då sådan information varier beroende på när produkten levererats till vårt lager. För information om tillverkningsdag och/eller bäst före datum hänvisar vi till varans förpackning

Konton

När du registrerar ett konto hos oss måste du alltid ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör villkorsbrott, vilket kan leda till omedelbar avstängning av ditt konto på vår Tjänst.

Du är ansvarig för att skydda ditt lösenord som du använder för tillgång till vår Tjänst och för all aktivitet som sker under inloggning med ditt lösenord, vare sig ditt lösenord är till vår Tjänst eller en tredje parts tjänst.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart så snart du blir medveten om säkerhetsöverträdelse eller olovlig användning av ditt konto.

Priser

Alla priser anges inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag. Fraktkostnader och andra kostnader i samband med beställningen visas på utcheckningssidan för privatpersoner och faktureras enligt prislista för företag.

Beställningsbekräftelse

En beställningsbekräftelse och uppskattad leveranstid/-plats skickas till din registrerade e-postadress när beställningen är slutförd.

Leverans

Leveranstiden kan variera beroende på leveransalternativet för din beställning. Leveranstiden är vanligtvis 1–5 arbetsdagar. Under högsäsonger kan det ta längre tid.

Om leveransen är avsevärt försenad (fler än 7 arbetsdagar) av orsaker utanför vår kontroll kommer du att meddelas om detta via e-post.

Om din Beställning innehåller varor som är slut i lager eller som är försenade till oss levererar vi Beställningen och ersätter dig för saknade produkter.

Vi erbjuder följande leveransalternativ:

Om leveransen inte hämtas inom 14 dagar och återsänds till oss får du som beställare betala beställningens hela summa.
Vid extraordinära omständigheter kan återbetalning (ordervärde efter avdrag för returhantering) tillämpas. stackyfood.com förbehåller sig rätten att neka icke-berättigade anspråk. Kontakta support@stackys.com för mer information.  

Rätt till retur

Du har rätt att returnera varor om paketet är obrutet och returen sker inom 14 dagar. Returkostnaden betalas av beställaren.

Om du vill utöva din returrätt ska du informera kundtjänst inom 14 dagar efter att du fått varorna support@stackys.com

Returer ska skickas via spårat brev eller paket, inte via postförskott, till nedanstående adress:

AgentVegan
Aktersgatan 4
271 55 Ystad
Sweden

Reklamation på grund av produktkvalitet

Om du får varor som enligt din åsikt har tillverkningsfel kan du göra en reklamation genom att kontakta kundtjänst på support@stackyfood.com Du ska göra reklamationen inom rimlig tid från beställnings- och mottagandedatum (normalt sett 2 månader) och beskriva vad som är fel med produkten. Om vi godkänner din reklamation kommer vi antingen att skicka dig en ny produkt, en ersättningsprodukt eller återbetala kostnaden inklusive kostnaden för att returnera den felaktiga produkten till oss.

Vid eventuell tvist kan du skicka in ett klagomål till ARN (www.arn.se) för att låta dem göra bedömningen. Vi följer ARN:s rekommendationer och återbetalar kostnader för produkt och retur om vi uppmanas att göra detta.

Återkallande

Du kan återkalla/avbryta Beställningen så länge den inte har skickats från vårt lager genom att kontakta kundtjänst på support@stackyfood.com

Tillgänglighet och felaktigheter

Vi uppdaterar regelbundet vårt utbud av produkter och tjänster på Tjänsten. Produkterna och tjänsterna på vår Tjänst kan ha fel pris, felaktig beskrivning eller vara otillgängliga och det kan förekomma förseningar i uppdatering av information på Tjänsten och i vår marknadsföring på andra webbsidor.

Vi garanterar inte och kan inte garantera korrekthet eller fullständighet av information, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och att ändra fel eller utelämningar när som helst utan föregående meddelande.

Prissättning och tillgänglighet på kampanjerbjudanden kan inte garanteras. Vår praxis är ”först till kvarn”

Betalningsalternativ

Vi erbjuder följande betalningsalternativ via Adyen:

Specifika betalningsvillkor, inklusive Adyen allmänna villkor, visas under varje betalningsalternativ på betalningssidan.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess originalinnehåll, -egenskaper och -funktioner är och kommer att fortsätta vara AgentVegan Sverige AB:s och dess licensgivarens egendom. Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar i både Sverige och andra länder. Våra varumärken och ”trade dress” får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt godkännande från AgentVegan Sverige AB.

Länkar till andra hemsidor

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av AgentVegan Sverige AB.

AgentVegan Sverige AB har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller verksamhet vid någon tredje parts webbsida eller tjänster. Vidare bekräftar och samtycker du till att AgentVegan Sverige AB inte ska ansvara, direkt eller indirekt, för skador eller förlust som orsakats eller påståtts ha orsakats av eller i samband med användning av eller förtroende för sådant innehåll och sådana varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbsidor eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkor och integritetspolicyer på alla tredje parters webbsidor eller tjänster som du besöker.

Avstängning

Vi kan avsluta eller tillfälligt stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, om du bryter mot Villkoren.

Vid avstängning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska AgentVegan Sverige AB eller dess chefer, anställda, partner, representanter, leverantörer eller samarbetspartner vara ansvariga för indirekta, oavsiktliga, särskilda, påföljande eller bestraffande skador inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, vilka resulterar från (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga till tillgång till eller användning av Tjänsten (ii) Tjänstens tredje parters beteende eller innehåll (iii) något innehåll från Tjänsten och (iv) otillåten tillgång, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, vare sig det är grundat i garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse) eller annan rättsteori, vare sig vi har informerats om möjligheten till sådant skadestånd eller inte och även om en ersättning häri bedöms ha misslyckats i sitt huvudsakliga syfte.

Ansvarsfriskrivning

Du använder Tjänsten på egen risk. Tjänsten erbjuds i befintligt skick och enligt tillgänglighet. Tjänsten tillhandahålls utan någon typ av garantier, varken uttalade eller antydda, inklusive, men inte begränsat till, antydda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett specifikt syfte, prestationsperiod eller att det inte föreligger något intrång.

AgentVegan Sverige AB och dess dotterbolag, samarbetspartner och licensgivare garanterar inte att (i) Tjänsten kommer att fungera ostört, säkert eller vara tillgänglig när- eller varsomhelst (ii) fel kommer att åtgärdas (iii) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter eller (iiii) resultatet av användningen av Tjänster kommer att uppfylla dina krav.

Tillämplig lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med svenska lagar utan hänsyn till motstridiga bestämmelser.

Om vi underlåter att genomföra någon rättighet eller bestämmelse i avtalet innebär det inte ett avstående från de rättigheterna. Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar i domstol kommer resterande bestämmelser i dessa Villkor fortsatt att gälla. Dessa Villkor utgör hela avtalet gällande vår Tjänst och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha ingått avseende Tjänsten.

Ändringar

Vårt mål är att regelbundet uppdatera sidan med nya funktioner. Skulle någon av de funktionerna kräva att vi uppdaterar detta dokument kommer du att ombes godkänna det igen.

Kontakta oss

Är allt klart och tydligt? Om inte kan du hör av dig till oss och berätta vad vi kan göra bättre! Skicka oss ett mejl på support@stackyfood.com